แนะนำระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล

OCSC Activity

ขอให้ปรับปรุงข้อมูลบิดา มารดา

ขอให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ปรับปรุงข้อมูล บิดา มารดา เพื่อประกอบการจัดทำสัญญาผ่านระบบนักเรียนทุนรัฐบาล
หากผู้ใดประสงค์จะทำสัญญา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนัดหมายผ่านระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล
หากติดปัญญาสามารถติดต่อได้ที่

natita@ocsc.go.th:ผู้ดูแลระบบ

mantana@ramintrasoft.com :ผู้พัฒนาระบบ

(อ่านต่อ)
เผยแพร่: 20 พ.ค. 2564 15:03 น.

กิจกรรมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทุนฝึกอบรม (DIB)

   - ผู้มีสิทธิรับทุนนำประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ รับทุน ขออนุญาตส่วนราชการต้นสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทุนฝ.กอบรม

   - กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทุนฝึกอบรมได้จะต้องทำหนังสือ แจ้งเหตุผลมายังสำนักงาน ก.พ.และจะต้องเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ ก.พ. เพื่อทำสัญญารับทุนในวันหลังโดยต้องนัดหมายล่วงหน้า กับเจ้าหน้าที่ที่ทำสัญญารับทุน

ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม: คุณรณรงค์ ศุภรัศมี โทร.02-5471702

        และ สำนักงาน ก.พ. ขอให้ท่านบันทึกข้อมูลนัดหมายทำสัญญา ที่ ระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล โดยระบุวันที่นัดหมายตามวันที่ปฐมนิเทศ คือ วันที่ 3 มีนาคม 2564

* คู่มือการบันทึกนัดหมายทำสัญญา >> CLICK
หรือ https://drive.google.com/file/d/1h-yyGCqEr9iqKFwXncrRXnM5ixazeg9R/view

*** หากมีข้อสงสัยสอบถามที่

   คุณกมลระตี มหารัตนวงศ์  02-5471455   นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ

   คุณมัณฑนา ผายพริ้ง  080-1769659   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ(อ่านต่อ)
เผยแพร่: 1 มี.ค. 2564 14:56 น.

กิจกรรมการประชุมชี้แจงการเตียมความพร้อมเกี่ยวกับทุนฝึกอบรม

- ผู้มีสิทธิรับทุนนำประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน ขออนุญาตส่วนราชการต้นสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทุนฝึกอบรม

- กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมชี้แจง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทุนฝึกอบรมได้จะต้องทำหนังสือ แจ้งเหตุผลมายังสำนักงาน ก.พ. และจะต้องเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ ก.พ. เพื่อทำสัญญารับทุนในวันหลังโดยต้องนัดหมายล่วงหน้า กับเจ้าหน้าที่ที่ทำสัญญารับทุน

ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม: คุณรณรงค์ ศุภรัศมี โทร.025471702
ติดต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ: คุณมัณฑนา ผายพริ้ง โทร.0801769659

(อ่านต่อ)
เผยแพร่: 19 ก.พ. 2564 16:15 น.

ขอเชิญนักเรียนทุน ร่วมปฐมนิเทศ ประจำปี 2563 สำนักงาน ก.พ.

   ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุน ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน ก.พ. ใน วันที่ 1 ธ.ค. 2562 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

สามารถลงทะเบียนได้วันที่ 15 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562

(อ่านต่อ)
เผยแพร่: 10 พ.ย. 2563 18:13 น.

ดูทั้งหมด>>

ปฏิทินการคัดเลือก

รับสมัคร วันที่ ...... ถึง วันที่ ............ ในเวลาราชการเท่านั้น

ประรายชื่อผู้สมัคร วันที่ ...... ถึง วันที่ ............ ในเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง วันที่ ...... ถึง วันที่ ............ ในเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน วันที่ ...... ถึง วันที่ ............ ในเวลาราชการเท่านั้น

รายงานตัวรับทุน วันที่ ...... ถึง วันที่ ............ ในเวลาราชการเท่านั้น